SCOM agent başına toplam workflow sayısı

SCOM içerisinde herhangi bir Management Group üzerindeki toplam workflow sayısını rapor olarak alabilirsiniz. Tüm health service instanceları üzerinde çalışan workflow sayısının günlük summarize edilmiş halini elde etmek mümkün.

Aslında bu bilgi Health ServiceWorkflow Count ismindeki performance counter içerisinde saklanıyor.

Aşağıdaki query ile SCOM MP’nin zaten veritabanına attığı veriyi summarize edebilirsiniz.

SELECT CONVERT(Date, Perf.vPerfDaily.DateTime, 111) AS [Date], ROUND(SUM(Perf.vPerfDaily.AverageValue),0) AS "Workflow Count"

FROM vRule

INNER JOIN vPerformanceRuleInstance ON vRule.RuleRowId = vPerformanceRuleInstance.RuleRowId

INNER JOIN Perf.vPerfDaily ON vPerformanceRuleInstance.PerformanceRuleInstanceRowId = Perf.vPerfDaily.PerformanceRuleInstanceRowId

WHERE vRule.RuleDefaultName = ‘Collect Health ServiceWorkflow Count’

GROUP BY Perf.vPerfDaily.DateTime

ORDER BY Perf.vPerfDaily.DateTime DESC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =