SCOM Gateway sunucusuna custom tag eklenmesi

SCOM Gateway sunucusu için kurulumda az bilinen ancak çok faydalı bir parametre bulunuyor.Bu parametre sayesinde Gateway sunucusun yönettiği istemcilerden gelen raporlar management sunucusunda ayrı bir kategorizasyona sokulabilir.

Bildiğiniz gibi;

Microsoft.EnterpriseManagement.gatewayApprovalTool.exe

komut satırı aracının parametrelerini kullanarak Gateway sunucusunu Management Server üzerinde approve edebiliyorsunuz.Bu komut satırında /sitename=DMZBolge şeklinde parametre girdiğiniz takdirde, artık yeni oluşturduğunuz alert viewlerde “from a specific site” seçilerek yalnızca GW sunucusundan gelen istemci alertlerini görüntüleyebilirsiniz.