SCVMM 2008 Management Pack Update!!!

Blogda ağırlıklı olarak System Center ailesi ile ilgili makaleler yayınlıyorum.İlerleyen günlerde de en çok üzerinde duracağımız ürünlerin başında System Center Operations Manager geliyor.Kurulum ve Exchange server 2007 monitoring makaleleri hali hazırda yayınlanmış durumda.

Aynı zamanda System Center Virtual Machine Manager ile ilgilide Türkçe ilk makale serisini yayınlamıştım.

Bu postun güzel olan yanı ise SCVMM 2008 için yeni Management Packlerin duyurulmuş olması.SCOM içerisine eklediğimiz MP ler sayesinde management ve monitoring kabiliyetlerini spesifik teknolojiler için arttırabiliyoruz.SCVMM için gelen MP ler ise aşağıda.

· Virtualization Candidates – Helps identify physical computers that are good candidates for conversion to virtual machines. The Virtualization Candidates report displays average values for a set of commonly requested performance counters for CPU, memory, and disk usage, along with hardware configuration, including processor speed, number of processors, and total RAM.

· VM utilization – Provides information about your virtual machines. For the identified time, this report shows average usage and total or maximums for virtual machine processors, memory, and disk space.

· Host Utilization – Shows the number of virtual machines running per host. For the identified time and host group, this report shows average usage and total or maximums for host processors, memory, and disk space.

· Host Utilization Growth – Shows the percentage growth of host resources and number of virtual machines running for the identified time period.

· VM Allocation – Provides information you can use to calculate chargeback to cost centers for virtual machines.

Download için http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d6d5cddd-4ec8-4e3c-8ab1-102ec99c257f&displaylang=en adresini kullanabilirsiniz.Birkaç güne bende yapımdaki SCOM içerisine import işlemlerini gerçekleştirip incelemeleri yayınlayacağım.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

86 − = 78