Server 2008 Cluster altında node arası taşıma işlemi

Server 2008 Cluster servisi varsayılan olarak gelen ve içeriğinde,cluster’ın ip adresini,cluster ismini ve witness kaynaklarını barındıran “Cluster Group” isminde bir grup barındırmaktadır.

Siz cluster yapısı altında ekstra  kaynak ekledikçe her zaman için bu kaynaklar varsayılan grup dışında gruplar oluşturularak bunların içine yerleştirilir.Önerilen konfigurasyon budur.

Bir kesinti anında bu kaynakları barındıran gruplar fail olan node içerisinden diğer node’a geçişi gerçekleştirirler.İsterseniz bu taşıma işlemini sizde komut satırı ile yapabilirsiniz.
Örneğin FSFS isminde bir group oluşturduğumuzu varsayalım.Ben dosya paylaşımını cluster servisi ile kesintisiz NAS üzerinden gerçekleştirmek için böyle bir grup oluşturdum ve bunu aktif hale getirdim.


Bu yapıyı varsayılan olarak NODE1 altına yerleştirdim.NODE2 altına “FSFS” grubunu taşımak istediğimde aşağıdaki komut işinizi görecektir.
cluster . group “FSFS” /move:node2

aslında burada :node2 yazmama bile gerek kalmıyor çünkü yapıda sadece 2 node bulunuyorsa taşınabileceği sadece tek bir node olduğundan otomatik taşıma işlemini gerçekleştiriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − = 42