Service Reporting for IaaS Usage

Özellikle WAP senaryolarında usage bilgisinin alınması için VMM-OM-SPF-Billing Adaptor gibi bir bilgi akışının gerçekleşmesi gerekiyor. Yani özetle;

WAP ile provision edilen sanal makineler VMM üzerinde tutulur. VMM otomatik olarak utilizasyon bilgisini ölçebilir. Bu bilgiyi Operations Manager DW içerisine yazabilmek için VMM-OM arasında connector yapılandırılması gerçekleştirilir.

Operations Manager üzerinde WAP komutları ile SPF entegrasyonu sağlanır ve DW üzerindeki bilginin SPF usage veritabanına yazılması sağlanır.

Bu işlemden sonra ise herhangi bir billing adaptor (Örneğin Cloud Cruiser) bu bilgiyi alıp işleyebilir duruma gelir.

Bu işlem sıralamasında en çok hata yapılan konulardan birisi son adımadaki Service Reporting kurulumudur. Özellikle kurulum öncesinde SQL veritabanında analysis servisinin kuruluğu olduğu kontrol edilmeli ve aşağıdaki veritabanlarının ve jobların oluşturulduğu mutlaka kontrol edilmelidir.

image

 

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 5