SMB 3.0 Üzerinde Hyper-V Yapılandırması – Bölüm 2

Yazı dizisinin bu bölümünde SMB 3.0 üzerinde Hyper-V yapılandırmasına devam edilecektir.

Sanal makine kurulumundan önce opsiyonal olarak Credential Delegation aktif edilebilir. Bu sayede Cluster servisi için Hyper-V sunucusuna delegasyon verilebilir.

Bu yapılandırma gerçekleştirilmez ise Windows Server 2012 Hyper-V üzerinde farklı Windows Server 2012 sanal makineleri yönetirken SMB erişim hataları alınabilir. Varsayılanda gelen bu güvenlik önlemi var olan kimlik doğrulama bilgilerinin uzak paylaşılmış farklı bir sunucuda kullanılmasını engeller. Bu engelin önüne ancak delegation verilerek geçilebilir.


İlgili Hyper-V sunucusu yeniden başlatıldıktan sonra SMB paylaşımı üzerinde bir sanal makine oluşturulabilir.

  • Hyper-V Manager açılarak delegasyon verilen Hyper-V sunucusuna bağlanılır. New Virtual Machine seçilir.
  • Sanal makineye bir isim verildikten sonra lokasyon olarak SMB 3.0 paylaşımı seçilir.


Aşağıdaki görüldüğü gibi oluşturulan sanal makine verileri SMB 3.0 paylaşımı üzerinde tutulmaktadır.


  • Sanal makine oluşturulduktan sonra Cluster konsolu içerisinde Failover testi gerçekleştirilebilir. Bunun için Failover ClusterRolesClusterFileServMoveSelect Node seçilir.


 

  • Kısa süre içerisinde sanal makinenin diğer cluster üyesi üzerinde aktif olduğu gözlenir.

Bu yapılandırma ile Hyper-V sanal makinelerin tüm yapılandırma, disk ve snapshot verisi SMB 3.0 paylaşımlarında tutulabilir. Böylece hem SMB 3.0 sürümünün performans ve süreklilik özelliklerinden yararlanılır hem de depolama çözüm maliyetleri düşürülür