System Center Operations Manager 2007 Kurulum / Genel Bakış – Bölüm 1

Günümüzde Bilgi Teknolojileri departmanları üzerindeki baskı oldukça artmıştır.Bu baskının temel sebebi ilerleyen teknolojilye ayak uydurmaları ama aynı zamanda IT maliyetlerini azaltmak zorunda kalmalarından kaynaklanmaktadır.IT bütçelerinin çok büyük bir bölümü varolan yapının ve servislerin devamlılıklarını korumak için harcanırken çok az bir kısmı yeni teknolojilere ayrılmaktadır.İşte bu noktada IT hizmetlerini izleme ve yönetme durumunda olan IT departmanları Microsoft’un yönetim ailesi olan System Center ile rahat bir nefes alabilme şansını yakaladılar.

System Center Operations Manager 2007 ürünü IT ortamında uçtan uca hizmet izleme ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır.Çok büyük bir yapıda,binlerce sunucunun ve istemcinin bulunduğu organizasyonlarda monitoring noktasında sahip olabileceğiniz en sağlıklı çözümleri üretebilir.Bunun yanında monitoring işleminde karşılaşılan olaylara anında müdahele yeteneğine sahiptir.

Bunların yanında SCOM içerisine entegre edebileceğiniz Management Pack(yönetim paketleri) sayesinde spesifik uygulamalar ve teknolojiler ile ilgili izleme,raporlama ve çözümleme kabiliyetini genişletebilirsiniz.İlerleyen makalelerimizde kullanacağımız management pack ler sayesinde Exchange 2007 , SQL Server ,IIS gibi birçok uygulamayı SCOM ile izleyeceğiz.

SCOM ile ilgili makale serimizin ilk bölümünde kuruluma değineceğiz.Yalnız bundan once isterseniz SCOM içerisinde gelen komponentleri kısaca inceleyelim.

Operations Manager Database:
Bu tüm management gruplar içerisine yüklenmesi gereken ilk komponenttir. Microsoft SQL Server 2005 SP1 yada üzeri bir sisteme kurulmalıdır.Bu veritabanı içerisinde Management Groupları için tüm konfigurasyon bilgisi ve agentlar tarafından toplanan datalar saklanır.Aslında geniş anlamda OPS manager’ın performansını optimize etmek istiyorsanız database’in performansını optimize etmek mantıklı olacaktır.Yani veritabanını kontrol altında tutmanız gereklidir.Testlerde karşılaşılan durumlara göre bu veritabanını 50 gb altında tutmak iyi bir başlangıç olabilir.OPS manager yapısı gereği management group başına bir adet ops manager veritabanı barındırabilir.Peki felaket senaryosu için ne düşünmemiz gerekiyor?İşte burada Microsoft’un cluster servisi devreye giriyor.MSCS ile varolan databasein bir kopyasını tutabilir ve bir taraf öldüğünde diğer veritabanını canlandırabilirsiniz.

Root Management Server:
OPS manager yapısı her daim management groupları baz alarak çalışır.İşte bir management group içerisindeki ilk management server’a RMS(Root Management Server) diyebiliriz.Tabii her grup içerisinde ancak bir adet RMS olabilir.Bu sunucularımız sayesinde konfigurasyonları,agentlarla bağlantıları,grup çalışmalarını,database bağlantılarını yönetebiliriz.

Agent:
OPS manager yapısında bulunan agentlar türkçe karşılığı ile ajanlar,bir aygıta atadığımız ,monitor işlemlerini bizim için gerçekleştiren ufak servislerdir.Monitor edilen bu cihazda agentlar OpsMGRHealth servisi olarak geçer.Her bir agent bağlı olduğu management server’ın emrinde çalışır.Yani üzerinde bulunduğu cihaz ile ilgili bilgileri toplar,ki bu bilgileri neye göre toplayacağını yine management server belirtir.Eğer topladığı bilgiler ile management serverdan aldığı konfigurasyon dosyalarında bir eşleşme söz konusu ise ajanımız bir alarm oluşturabilir.Böylece sizde gerekli aksiyonu alabilirsiniz.

Operations Console:
Bu konsol temel anlamda OPS manager 2007 ile kullanıcı arasında bir arayüz oluşturur.Bİr kullanıcının bu konsola erişebilmesi için ,o kullanıcıya active directory üzerinde Operations manager 2007 rolü atanması gereklidir.

Management Packs:
Management packler uygulama geliştiricileri tarafından o uygulama için belirtilen sağlık tanımlamalarıdır.Operations Manager içerisine gömüldüklerinde ,ilgili uygulama için agentların sağlık izlemesi yapmalarını,alarmlar oluşturmalarını ve gerektiğinde ilgili actionları gerçekleştirmelerini sağlar.

İsterseniz şimdi System Center Operations Manager 2007 kurulumuna geçelim.Kuruluma başlamak için SETUP’ı çalıştıralım.

– Öncelikle dikkat etmeniz gereken ,kurulumundan once ön gereksinimleri yüklemiş olmanızdır.Yukarıdaki ekranda “œCheck Prerequisites” linkine tıklayarak eksik olan komponentleri görüntüleyebilirsiniz.

– Görüldüğü gibi tüm componentleri bu sunucu üzerine yüklemek istediğinized aşağıdaki bileşenleri yüklemeniz gerekmektedir.

1- Windows Server 2003 Service Pack 1
2- Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1
3- ASP.NET 2.0
4- Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Service Pack 1
5- World Wide Web servisinin çalışır olması

Bu komponentleri yükledikten sonra kuruluma devam edebilirsiniz.Yalnız gereksinimleri tamamladıktan sonra halen ASP.NET 2.0 hatası alıyor olabilirsiniz.

– Bu noktada ASP.NET “˜i register etmeniz gereklidir.Bunun için komut istemine inerek;
%WINDIR%Microsoft.netframeworkV2.0.50727 dizinine inerek “œaspnet_regiis.exe ““i ““enable“ komutunu yazarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.Ardından kuruluma başlayabilirsiniz.

– İlk ekranda lisans sözleşmesini kabul ederek devam edin.

– Ürün kayıt bilgileri için kullanıcı adı ve organizasyon bilgilerini girerek Next ile devam edin.

– Bu noktada component seçimini gerçekleştirmeniz gereklidir.İsterseniz tüm komponentleri tek bir sunucu üzerine kurabilirsiniz.O zaman tüm komponentleri seçmeniz gerekmektedir.Eğer yapınızda ortak kullandığınız bir SQL Server veritabanı varsa o zaman veritabanının olduğu sunucu üzerinde sadece database componentini kurarak operationmanager veritabanını yükleyebilirsiniz.Ardından yönetimi gerçekleştireceğiniz sunucu üzerinde de Management Server, User interfaces, Commond Shell, Web Console bileşenlerini yükleyebilirsiniz.
– İlgili bileşenleri seçerek devam edin.

– Bu ekranda oluşturacağınız ilk Management Group için bir isim belirleyebilirsiniz.Management Grouplar , Management server tarafından yönetilebilen bilgisayarların toplandığı gruplardır.Varsayılan olarak Administrator yetkisini sahip olan kullanıcılar Managemernt Group ları üzerinde yönetimsel yetkiye sahiptir.İsterseniz alt kısımdan bu management grubu yönetebilecek bir user belirtebilirsiniz.

– Database komponentini bu sunucu üzerine kuracağımızı belirttiğimiz için bizden varolan SQL Server 2005 instance bilgisini istemektedir.Eğer başka bir sunucu üzerine bu komponenti kursaydınız Konsol bileşenlerini yüklediğiniz pencerede uzak Sql Server bilgisini girmeniz gerekmektedir.Bu noktada yapmanız gereken veritabanının bulunduğu sunucunun NETBIOS ismi ve SQL Server instance ismini girmeniz gerekmektedir.Örneğin SRV01MSSQLSERVER
SQL Server uzaktan erişim sağlanması için varsayılan olarak 1433 portunu kullanmaktadır.Aynı zamanda yine remote bağlantıları için TCP yapılandırılmasının yapılması gerekmektedir.İsterseniz yine bu pencerede varsayılan portu değiştirebilirsiniz.
Veritabanı bilgisini girdikten sonra Next ile devam edin.

– Bu pencerede de oluşturacağınız veritabanı için bir isim belirleyebilirsiniz.Biraz once bahsettiğimiz gibi , veritabanı ve management konsol bileşenlerini ayrı sunucularda kuracaksınız iki tarafta da bu database ismini girmeniz gerekmektedir.Veritabanı için boyut bilgisi ve dizin bilgisini girerek devam edebilirsiniz.

– Management Server bileşeni gerçekleştireceği işlemler için Management Server Action hesabını kullanır.Güvenlik amacıyla önerilen bu kısımda Domain hesabı kullanmamanız.Eğer domain içerisindeki bir hesap bilgisini girerseniz aşağıdaki uyarı karşınıza çıkacaktır.


– Bu ekranda oluşturduğunuz veritabanına erişim sağlayacak SDK kullanıcısını seçebilirsiniz.Güvenlik amacıya Management Server Action hesabı ile SDK hesabının aynı olmaması önerilir.

– Operations Manager 2007 Web konsoluna erişim için kullanılacak authentication metodunu seçebilirsiniz.
Use Windows Authentication: Windows Authentication kullanılacaktır.Bu sayesde kullanıcılar intranet üzerinden bağlanabilirler.
Use Form Authentication: Form tabanlı authentication kullanılacaktır.Kullanıcılar internet üzerinden bağlanabilirler.

– Operations Manager içerisinde oluşacak hataları Microsoft’ a raporlayarak sık bildirilen sorunların çözümünü sağlayabilirsiniz.Seçimden sonra Next ile devam edebilirsiniz.

– Customer Experience Improvement Programına katılmak istiyorsanız ilgili seçeneği seçebilirsiniz.Katıldığınız takdirde program konsol kullanıcılarının konsolları nasıl kullandıkları ile ilgili onları uyarmadan çeşitli bilgiler toplayacak ve ürünün gelişimi için kullanıcılacaktır.

– Microsoft Update kullanarak güncelleştirmeleri yüklemek istiyorsanız ilk seçeneği seçerek devam edebilirsiniz.Bu ekrandan sonra kurulum başlayacaktır.

– Kurulumu tamamladıktan sonra SCOM konsolunu başlatabilirsiniz.

– Konsol altında Monitoring , Authoring , Administration , Workspace , State ve Action bölümlerini görebilirsiniz.Konsol içerisindeki tüm bu bölümleri bir sonraki makalemizde ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.