System Center Operations Manager – Kullanılan Portlar

Uzun zamandır aşağıdaki gibi bir tablo arıyordum.Eğer yapınızdaki System Center Operations Manager componentleri network üzerinde dağıtık ise,firewall arkasında yada DMZ içerisinde yer alıyorsa  , iletişimin sağlıklı gerçekleşebilmesi için ilgili portların konfigure edilmesi gerekmektedir.SCOM componenti ve kullandığı port bilgisini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Operations Manager 2007 SP1 Component  A

Port Number and Direction

Operations Manager 2007 SP1 Component  B

Configurable

Note

root management server

1433  —>

Operations Manager database

Yes (Setup)

 

management server

1433  —>

Operations Manager database

Yes (Setup)

 

management server

5723, 5724  —>

root management server

No

Port 5724 must be open to install this component and can be closed once this component has been installed.

gateway server

5723  —>

root management server

No

 

root management server

1433  —>

Reporting data warehouse

No

 

Reporting server

5723, 5724  —>

root management server

No

Port 5724 must be open to install this component and can be closed once this component has been installed.

Operations console

5724  —>

root management server

No

 

Connector framework source

51905  —>

root management server

No

 

Web console server

5724  —>

root management server

No

 

Web console browser

51908  —>

Web console server

Yes (IIS Admin)

Port 51908 is the default port used when selecting Windows Authentication. If you select Forms Authentication, you will need to install an SSL certificate and configure an available port for https functionality for the Operations Manager 2007 WebConsole Web site.

connected root management server (Local)

5724  —>

connected root management server (Connected)

No

 

Agent installed using MOMAgent.msi

5723  —>

root management server

Yes (Setup)

 

Agent installed using MOMAgent.msi

5723  —>

management server

Yes (Setup)

 

Agent installed using MOMAgent.msi

5723  —>

gateway server

Yes (Setup)

 

gateway server

5723  —>

management server

Yes (Setup)

 

Agent (Audit Collection Services forwarder)

51909  —>

management server Audit Collection Services collector

Yes (Registry)

 

Agentless Exception Monitoring data from client

51906  —>

management server Agentless Exception Monitoring file share

Yes (Client Monitoring Wizard)

 

Customer Experience Improvement Program data from client

51907  —>

management server (Customer Experience Improvement Program End) Point

Yes (Client Monitoring Wizard)

 

Operations console (reports)

80  —>

SQL Reporting Services

No

The Operations console uses Port 80 to connect to the SQL Reporting Services Web site.

Reporting server

1433  —>

Reporting data warehouse

Yes

 

management server (Audit Collection Services collector)

1433  —>

Audit Collection Services database

Yes