System Center Virtual Machine Manager 2008

System Center ailesinin belkide en işlevsel üyelerinden biri olan Virtual Machine Manager’ın 2008 betası şu anda indirebilir durumda.

Eğer sanal teknolojilerle ilgileniyorsanız yada yapınızda birden fazla sanal makinelerinizin yanında bunların bulunduğu birden fazla host makinanız varsa bir süre sonra yönetim aşamsında zorluklar yaşayabilirsiniz.İşte buna bir çözüm olarak gelen VMM ürünü bunun dışındada bize bir çok yeni özelliği sunmaktaydı.İlk olan 2007 sürümünü kurcaladıktan sonra artık elimizde SCVMM 2008 demosu bulunuyor.Peki 2008 ile birlikte gelen yenilikler neler?

Windows Server ® 2008’de işletilebilen VM desteği


“¢ System Center Virtual Machine Manager 2008; Windows Server 2008 ve Microsoft Hyper-Vâ„¢ Server’a ait temel özelliklerden ve hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu özellikler arasında Hyper-V’ye ait 64-bit mimari, saldırılara karşı sağlamlaştırılmış güvenlik modeli, yük devretme kümesi desteği (aşağıdaki kısmı inceleyin) ve diğerleri yer almaktadır.

“¢ Virtual Machine Manager 2008 (VMM), Hyper-V işleten ana sistemlerin yönetimini destekler; VMM ayrıca, VMM 2008 konsolu üzerinden Hyper-V etkinleştirmesi uzaktan yapabilir.

“¢ VMM 2008, hata toleranslı ve küme tanıyan sanal aygıtların oluşturulmasına olanak tanıyabilmek için Windows Server 2008’nin yeni kümeleme desteği ile bütünleşir.

“¢ VMM 2008, hem Intelligent Placement, Self-Service Portal ve bütünleşmiş Kitaplık gibi VMM’e özgü fonksiyonlar sağlar, hem de bütün Hyper-V fonksiyonlarını destekler.
Çoklu sağlayıcı sanallaştırma platformu desteği

“¢ Hyper-V desteğine ek olarak VMM 2008, VMware ESX altyapısı ve Microsoft Virtual Server üzerinde işletimi yapılan sanal aygıtlara verdiği destek sayesinde çoklu hipervizör yönetimini tek bir araç içerisinde birleştiriyor.

“¢ VMM 2008, sanal aygıtların VMotion üzerinden herhangi bir aksama süresi yaşamadan sanal hostlara aktarılması dahil olmak üzere, VMware Virtual Center ile bütünleşme yoluyla VMware VI3 için geniş kapsamlı destek sunuyor.

“¢ Intelligent Placement, pekiştirme aday önerileri ve diğerleri gibi VMM 2008’e özgü özellikler, herhangi bir desteklenen platform üzerinde sanallaştırılmış altyapıya karşı işletilebilir.

“¢ Ayrıca Hyper-V, VMware ESX ya da Virtual Server uygulamaları üzerinden özelleştirme ve otomasyon için Windows PowerShellâ„¢ kodları da desteklenmektedir.

Performans ve Kaynak Optimizasyonu

“¢ Performans ve Kaynak Optimizasyonu (PRO), donanımlarda, işletim sistemlerinde ve uygulamalarda tespit edilmiş hata senaryolarına ya da zayıf yapılandırılmış bileşenlere dinamik bir şekilde yanıt verebilecek bir VMM özelliğidir.

“¢ PRO etkinleştirilmiş Yönetim Paketleri yoluyla ve System Center Operations Manager’a ait kapsamlı görüntüleme yetenekleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak PRO, bir yöneticiyi sağlıksız bir sistem veya uygulama durumuna karşı uyarabilir ve önerilen düzeltme eylemini bildirebilir; ya da otomatik olarak tepki veren ve kendini yenileyen bir sistem oluşturarak bu duruma yanıt verebilir.

“¢ PRO ile kullanılabilen çok daha yüksek tanelilik seviyesi sayesinde, donanım, işletim sistemi ve uygulama değişkenlerinden oluşan geniş bir ağ, PRO’yu düzeltme eylemi almak üzere tetikleyebilir.

“¢ VMM 2008’in bir özelliği olarak PRO yetenekleri aynı zamanda VMware ESX ya da Virtual Server aygıtları için de uygundur; böylelikle yöneticilerin kullandıkları sanallaştırma platformuna bakmaksızın sanallaştırılmış ortamlarının tamamını yönetmelerine izin verilir.

“œYüksek Erişilebilirlik” Sanal Aygıtları için Host Küme Desteği

“¢ Yük devretme kümelerine verdiği yüksek ölçüde genişletilmiş destek sayesinde VMM 2008, görev odaklı sanal aygıtların yönetimi için “œyüksek erişilebilirlik” yeteneklerini geliştirir. VMM 2008 artık küme tanıyabilmektedir; diğer bir deyişle Hyper-V host kümelerini tek bir birim olarak algılayıp yönetebilmektedir.

“¢ VMM’in bu sürümünde mevcut olan yenilikler arasında, kümeye eklenen ve kümeden kaldırılan sanal hostların otomatik olarak tespit edilmesi, böylelikle yöneticiler bu fonksiyona harcadıkları emeğin azaltılması da bulunmaktadır.

“¢ VM 2008 kapsamında yüksek bir erişilebilirliğe sahip sanal aygıt yönetimi (HA VM) yapmak artık çak daha kolaylaşmıştır. Bundan böyle bugüne kadar sunulan karmaşık çoklu adımlı manuel süreçlere veda edebilirsiniz; bir yöneticinin tek bir onay kutusuna tıklaması bir VM’i yüksek erişilebilir kılmak için yeterlidir. Perde arkasında VMM sözü edilen HA VA’nın yönetimini yapmaktadır; bu bağlamda VMM 2008’e ait Intelligent Placement özelliğini, sadece yeni oluşturulmuş HA VM için bir host kümesi parçası olan hostlara öneri vermek üzere yönlendirmek de yer alır.

“¢ VMM 2008’e ait gelişmiş HA VM yönetim özellikleri arasında; küme yedeklerinin, harfsiz disk sürücülerin, misafir kümelerin diğerleri arasında belirlenmesi ve yönetimi gibi çeşitli küme ilişkili görevler için, Failover Cluster Management Console (Yük devretme Küme Yönetim Konsolu) da yer almaktadır.

“¢ VMM 2008 bunun yanında küme devrelerinin VMware ESX Sunucuları olduğu VMware host kümelerini de destekler.

VMM 2008 içindeki Diğer Değişiklikler

“¢ Yeniden tasarlanmış yönetim izinleri motoru; tam yetkili bir yöneticiye ait yönetim yeteneklerini koruyan, fakat tasarlanmış sanal ana sunucu alt seti gibi daha düşük sorumluluk kapsamında tutan “œatanmış yönetici” görevinin oluşturulması.

“¢ PowerShell arabirimi ve commandlet’lerine kullanıcı erişimi de içeren, Self-service Portal için bütünüyle yeniden tasarlanmış ve yeniden yaratılmış web arabirimi.

“¢ Misafir sanal aygıtlarda, Windows Server 2008 ve Windows Vista ® işletim sistemleri desteği ve aynı zamanda bu misafir işletim sistemleri için Fizikselden Sanala (P2V) ve Sanaldan Sanala (V2V) çevrimlerine de destek verir.

“¢ VMM 2008’in bir özellikle “œgüvenilir” etki alanının parçası olmayan etki alanı katılımlı sanal altyapı yönetimi yapmasına izin veren güncellenmiş ağ izinleri ilkeleri.

“¢ Ek PowerShell commandlet’leri ve “œkod görüntüleme” denetimleri.

“¢ Genel olarak yenilenmiş ve “œestetik açıdan geliştirilmiş “ VMM 2008 kullanıcı arabirimi ile yönetim konsolu.

One thought on “System Center Virtual Machine Manager 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 67 = 74