Target computer üzerinde SCCM hangi account’ı kullanır?

Question:

Target computer üzerinde SCCM hangi account’ı kullanır?

Answer:

SCCM hedef client üzerine ulaştığında varsayılanda local system hesabını kullanmak üzere yapılandırılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 3