Test Outlook Autodiscover Connectivity

AutoDiscover servisinde konfigurasyon değişiklikleri yaptıktan sonra aşağıdaki komut ile bağlantıyı test edebilirsiniz.

Test-OutlookWebServices -ClientAccessServer "CASServer01"