Unseal durumdaki Management Packlerin PowerShell ile export edilmesi

SCOM üzerindeki unseal management packlerinizi, üzerlerinde customization gerçekleştirmek için export etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda Operations Manager Shell yani PowerShell cmdletlerini kullanarak tüm export işlemini tek bir script ile gerçekleştirme imkanınız bulunuyor.

Aşağıdakine benzer bir script işimizi görecektir.

$all = Get-ManagementPack | where-object {$._Sealed –eq $false}

foreach ($mp in $all)

{

Export-ManagementPack –managementpack $mp –path “c:MyMps”

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 32 = 39