WAP İpuçları – #9

WAP ortamında tenantların yeni bir VM oluşturması çok kullanılan senaryolardan birisi. Yalnız bazı durumlarda var olan VMM içerisindeki sanalların oluşturulan tenantlar ile entegre edilmesi istenebilir. Yeni VM oluşturulması yerine var olan VM’lerin tenant panelinden yönetilmek istenmesi en sık rastlanan senaryolardan birisidir.

Bu durumda yapılması gereken işlem VMM üzerindeki ilgili VM özelindeki Owner alanının, subscription sahibi ile değiştirilmesidir. Otomatik olarak ilgili tenant portalde bu VM’i yönetebilir seviyeye gelir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 − 43 =