Windows Server 2008 – Active Directory'deki degişikliler

Microsoft’tan Uday Hegde’nin belirttiğine göre Windows Server 2008 ile birlikte Active Directory üzerindeki birkaç değişiklik;

Güvenlik
# WS2008 ile birlikte Read Only Domain Controllers teknolojisi gelmiştir.(Bknz: RODC)

# Multiple password policies OUlar hariç kullanıcılara ve gruplara uygulanabilir hale getirilmiş.

Auditing
#Active Directory üzerinde geliştirilmiş auditing özellileri

Yönetilebilirlik
# Artık reboot işlemi gerekmeksizin dizin hizmetleri için yamaları uygulayabilir,offline defraglar gerçekleştirebiliriz.

# NTDSutil ile Active Directory üzerinde snapshot yaparak anlık kaydını alabilir ve dsamain.exe ile e restore edebiliriz.

# Protect object from accidential deletion checkboxunu kullanarak kaza ile OUlar’ın silinmesini engelleyebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 − 36 =